Lösningsarkitekt - Gävle

Plats

Gävle

Lösningsarkitekt - Gävle

Vi gillar olika!

För att lösa kluriga problem krävs ofta olika kompetenser och olika bakgrunder. Därför vill vi ha dig precis som du är.

Vi löser problem. Många skulle nog påstå att vi gör det med olika tekniska lösningar – och visst stämmer det. Fast ännu viktigare är kanske påhittigheten. Det som Prevas egentligen handlar om. Om att tillsammans se saker som andra inte ser. Om möjligheter. Vi kallar det ”Hello Possibility”!

Välkommen att följa med på Prevas fortsatt spännande resa här på Gävlekontoret tillsammans med våra kunder.

Lösningsarkitekt, vad menar vi?

Hos oss kommer du få arbeta med att planera realiseringen av IT-lösningar baserat på kundens eller verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-tjänster i organisationen.

En produkt eller lösning står sällan ensam, utan är snarare oftast en del av en helhetslösning i en organisations arkitektur. Därför är den specifika lösningens gränssnitt mot omvärlden av största vikt för lösningsarkitekten. Lösningsarkitekten kan ofta sägas fokusera på lösningar som spänner över flera olika system och processer.

Ansvarsområden

Du ansvarar för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt enligt verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar, samt att lösningens livslängd utifrån verksamhetens behov blir rätt. Du säkerställer att de övergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen, samt att återanvändning av funktionalitet sker om möjligt. Dina intresseområden är både att säkerställa det aktuella förändringsinitiativets framgång och att förvalta lösningen samt att se till att våra eller kundens övergripande strategier följs. Du har djup kunskap om de betydande kvalitetsegenskaperna och kan balansera dem mot de funktionella kraven och bereda underlag för nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Beroende på placering på skalan verksamhet – teknik kan ditt ansvar också anta arbetsuppgifter inom rollerna verksamhets-, infrastruktur- och mjukvaruarkitekt.

Du bör ha flerårig erfarenhet av:

  • att stötta projektmedlemmar i det dagliga arbetet.
  • av molnlösningar i Azure, AWS eller Google
  • av Container/Kubernetes -teknik
  • djupt och brett inom IT och teknik, men även inom specialiseringar såsom till exempel infrastruktur, datamodellering eller tjänsteorientering
  • att estimera utvecklingsinsatser
  • att ta fram lösningsförslag till offerter för att stötta våra säljare

Meriterande är erfarenhet av:

  • systemutveckling
  • mjukvaruarkitektur
  • att vara konsult
  • ledarskap

Är du civilingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande erfarenhet av lösningsarkitektur?
Trivs du att arbeta i team?
Har du goda språkkunskaper i svenska och engelska?

Vi vill gärna höra mer om just dig, din bakgrund och drivkrafter.

Gemenskapen
Gemenskap och delaktighet är viktigt för oss. Vi jobbar för en kultur där alla bidrar med sin kunskap i en utvecklande miljö och där alla känner sig som en del av helheten.
Trivs du att arbeta i en familjär atmosfär där vägen från idé till handling är kort så är Prevas något för dig.

Övrigt
Om du blir nyfiken på beskrivningen ovan och du vill veta mer om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande konsultchef Magnus Benedicto, magnus.benedicto@prevas.se 

Vi träffar kandidater kontinuerligt, Så välkommen in med din ansökan redan idag.

Ansökan

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy